Caption

Použitie GABIÓNOV

Podľa použitia môžeme v súčasnosti rozdeliť použitie gabiónov do niekoľkých veľkých skupín:

–  gabióny na vystužovanie podloží

–  na úpravu vodných tokov, železničných a cestných násypov a mostových nájazdov

–  na protierózne účely a spevňovanie svahov riek, portály tunelov a riečnych vpustí

–  protihlukové steny a bezpečnostné bariéry

Cleopatra Essay
Nursing Essay Writing Services
Buy Cheap Research Papers
Future Plan Essay
Dissertation Consultation Services
–  gabióny na použitie v “malej” architektúre – ako ochranné a deliace múry a steny, úpravy svahov, riešenie terás a profilovania terénu, prvky záhradnej architektúry, obklady fasády alebo stien v moderných, prírodne a industriálne ladených interiéroch.