How to write an essay for graduate school
writing a response essay
what is good writing essay
Psychology Paper Writing Service
Uc App Essay
Caption

Výhody GABIÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

–  krátka doba realizácie

–  vo väčšine prípadov suchá stavba bez mokrých procesov

–  vysoká statická stabilita a technická variabilita možných riešení

–  možnosť dodatočného napojenia ďalších prvkov bez vytvárania pracovných a dilatačných špár

–  možnosť dotvarovania objektu podľa požiadavky

–  plytká základová špára

–  prírodný vzhľad a prirodzené začlenenie do terénu

–  možnosť konštrukciu pomerne ľahko odstrániť a opakovane použiť – aj konštrukciu, aj materiál

–  schopnosť vysokého zvukového útlmu

–  konštrukcia je vodepriepustná, nezadržuje vlahu, ale súčasne dokáže zadržať energiu vody /napr. protipovodňové steny/

–  cez konštrukciu prúdi vzduch, čo priaznivo ovplyvňuje statiku hlavne úzkych a vysokých plotov a múrov

–  možnosť osadiť konštrukciu rastlinami