Caption

História GABIÓNU

Názov je odvodený z talianskeho slova označujúceho klietku – gabbia.

Buy viagra canada fast shipping, Get viagra in canada, Viagra discount codes
Ide o “produkt” v pôvodnom prevedení veľmi starý a požívaný buď čisto prakticky, napr. aby sa zabránilo erózii brehov riek v okolí miest a sídiel, alebo podobne ako všetky užitočné veci a vynálezy – požívaný na vojenské účely. Z rákosových gabiónov a gabiónov z prútov vŕby  naplnených pieskom sa stavali poľné alebo mestské opevnenia. V tomto je funkcia dnešného plotu vlastne voľným pokračovaním tohoto použitia…

Paypal to buy viagra, Buy viagra online dream pharmaceutical, Viagra generika kaufen rezeptfrei
História sa podľa zachovaných informácií viaže na obdobie pred cca 7 000 rokmi v Egypte, kde gabióny chránili brehy Nílu proti erózii. Koše vyplnené pieskom poznali a využívali aj vojská starovekej Číny. Veľká osobnosť stredoveku – Leonardo da Vinci má tiež svoj podiel na ich vývoji – tzv. “leonardove koše” boli použité pri stavbe hradu San Marco v Miláne. Toto využitie zaznamenalo asi svoj vrchol za Občianskej vojny v Amerike. Tu sa začali koše vyrábať manufaktúrne a na rýchlu prepravu boli uspôsobené tým, že sa dali vkladať jeden do druhého.

Purchase viagra no prescription required
Výroba oceľových gabiónov sa viaže na 19. storočie, keď boli použité na opravu brehov rieky Reno. V dvadsiatom storočí sa rýdzo praktické využitie gabiónov postupne rozšírilo o estetické aplikácie, hlavne v architektúre.