Caption

História GABIÓNU

Názov je odvodený z talianskeho slova označujúceho klietku – gabbia.

Jfk Assassination Research Paper
Waiting For Superman Essay
Ide o “produkt” v pôvodnom prevedení veľmi starý a požívaný buď čisto prakticky, napr. aby sa zabránilo erózii brehov riek v okolí miest a sídiel, alebo podobne ako všetky užitočné veci a vynálezy – požívaný na vojenské účely. Z rákosových gabiónov a gabiónov z prútov vŕby  naplnených pieskom sa stavali poľné alebo mestské opevnenia. V tomto je funkcia dnešného plotu vlastne voľným pokračovaním tohoto použitia…

Assignment Help Reviews
Dissertations and theses database
História sa podľa zachovaných informácií viaže na obdobie pred cca 7 000 rokmi v Egypte, kde gabióny chránili brehy Nílu proti erózii. Koše vyplnené pieskom poznali a využívali aj vojská starovekej Číny. Veľká osobnosť stredoveku – Leonardo da Vinci má tiež svoj podiel na ich vývoji – tzv. “leonardove koše” boli použité pri stavbe hradu San Marco v Miláne. Toto využitie zaznamenalo asi svoj vrchol za Občianskej vojny v Amerike. Tu sa začali koše vyrábať manufaktúrne a na rýchlu prepravu boli uspôsobené tým, že sa dali vkladať jeden do druhého.

Purchase research paper online
Výroba oceľových gabiónov sa viaže na 19. storočie, keď boli použité na opravu brehov rieky Reno. V dvadsiatom storočí sa rýdzo praktické využitie gabiónov postupne rozšírilo o estetické aplikácie, hlavne v architektúre.