Caption

História GABIÓNU

Názov je odvodený z talianskeho slova označujúceho klietku – gabbia.

Ide o “produkt” v pôvodnom prevedení veľmi starý a požívaný buď čisto prakticky, napr. aby sa zabránilo erózii brehov riek v okolí miest a sídiel, alebo podobne ako všetky užitočné veci a vynálezy – požívaný na vojenské účely. Z rákosových gabiónov a gabiónov z prútov vŕby  naplnených pieskom sa stavali poľné alebo mestské opevnenia. V tomto je funkcia dnešného plotu vlastne voľným pokračovaním tohoto použitia…

História sa podľa zachovaných informácií viaže na obdobie pred cca 7 000 rokmi v Egypte, kde gabióny chránili brehy Nílu proti erózii. Koše vyplnené pieskom poznali a využívali aj vojská starovekej Číny. Veľká osobnosť stredoveku – Leonardo da Vinci má tiež svoj podiel na ich vývoji – tzv. “leonardove koše” boli použité pri stavbe hradu San Marco v Miláne. Toto využitie zaznamenalo asi svoj vrchol za Občianskej vojny v Amerike. Tu sa začali koše vyrábať manufaktúrne a na rýchlu prepravu boli uspôsobené tým, že sa dali vkladať jeden do druhého.

Výroba oceľových gabiónov sa viaže na 19. storočie, keď boli použité na opravu brehov rieky Reno. V dvadsiatom storočí sa rýdzo praktické využitie gabiónov postupne rozšírilo o estetické aplikácie, hlavne v architektúre.