titulka-zelena

Konštrukčné riešenie a budovanie ochranných a deliacich múrov a plotov

V tejto kategórii sa stavebné prvky realizujú v zásade dvomi základnými princípami

The Black Cat Essay
–  použitím drôtených polí a spevňovacích stĺpikov, ktoré môzu byť skryté v konštrukcii alebo priznané. Stĺpiky, ktoré zabezpečujú statiku celej konštrukcie sa kotvia betónovaním buď ako jednotlivé prvky do podložia, alebo do betónového základového pásu pod konštrukciou. Drôtené polia sa stĺpikom fixujú bud plechovými sponami alebo viazacím drôtom, prípadne drôtenými skrutkovicami.

Priestor medzi poliami sa vypĺňa kamením, vzájomná vzdialenosť polí voči sebe sa fixuje drôtenými sponami.

what is to evaluate when writing an essay
Výhodou tohoto systému je možnosť postaviť úzky a vysoký múr, alebo plot s hrúbkou len 20 alebo 30 cm, ktorý je staticky stabilný aj pri výškach vyše dvoch metrov. Na realizáciu je potrebný menší objem kameniva, menej času a práce.

Thematic Writing Paper
Realizácie je možné urobiť buď ako úplne hladké prevedenie múru v celej dĺžke, alebo delené stužujúcimi stĺpikami väčšej šírky, ktoré môžu byť ako dizajnový prvok priznané jednostaranne, alebo obojstranne. Ako ďalšie nástroje na dosiahnutie veľkej rozmanitosti je možné použiť rozdielnu farebnosť kamennej výplne, kamene riečne okrúhle, ale aj rozmanité lomové kamene, ďalej drevo, škridlu, tehlu, sklo atď., pričom výplň vyzerá inak, keď je voľne sypaná a keď je skladaná. Takto realizovaný plot je ďalej možné kombinovať s drevom alebo komopzitnými doskami vo forme čiastočných výplní, alebo polí, ktoré sa striedajú s gabiónovou konštrukciou. Do plotu a výplne je možné skryť kotvenie na pánty na brány a branky, na elektromagnetické zámky, ale aj na systémové prvky na vkladanie drevených a kompozitných dosiek. Tento sôsob realizácie zodpovedá súčasným trendom v architektúre, šetrí miesto, poskytuje dlhodobé riešenie bez nárokov na údržbu.

Plagiarism Dissertation
–  použitím gabionových košov, čo sú drôtené konštrukcie krabicového tvaru rôznej hrúbky a veľkosti, ktoré sa spájajú do uzavretého tvaru pomocou systémových spon, skrutkovíc a viazacích drôtov. Koše sa stavajú na seba a plnia kamením. Konšrukcia je stabilná vďaka svojej váhe a širokej základni.

Virginia Tech Creative Writing
Hlavnou výhodu tohto spôsobu je možnosť budovania oporných múrov a spevňovania svahov suchým procesom bez betonáže a vnútorného vystužovania. Nevýhodou, hlavne pri múroch, je veľká šírka základne, čo má za dôsledok veľkú zastavanú plochu. Pri dnešných cenách pozemkov a ich veľkostiach je táto skutočnosť dosť kontraproduktívna. Tento systém má nesporne svoje miesto hlavne pri spevňovaní svahových pozemkov – či už pri domoch alebo pri cestách.